Tanévnyitó a Móriczban!

Tanévnyitó a Móriczban!
Ezt a tanévet 23 nappalis osztállyal indítjuk el. A szakképző évfolyamoknál hat kilencedikes, öt tizedikes, és hat tizenegyedikes osztállyal. A technikumi évfolyamoknál három osztállyal, a két éves érettségire felkészítő esetén 2 osztállyal, valamint egy szoftverfejlesztő osztállyal.
Az iskolai vezetés és az oktatói testület mindent megtesz azért, hogy diákjaink rendezett, nyugodt és fegyelmezett légkörben tanulhassanak és készülhessenek fel az érettségire és a szakmai vizsgákra.
A tárgyi és a személyi feltételek biztosítottak iskolánkban ahhoz, hogy a tantervi követelményeket a legoptimálisabb feltételek között tudják elsajátítani.
Ezen célok megvalósításához és eléréséhez kívánunk mindenkinek nagy szorgalmat, kitartó tanulást és jó egészséget!
Az iskola vezetősége.